המורים הראשונים

 סגנונות ההוראה השונים של המורים הראשונים לשיטת אלכסנדר

פ.מ. אלכסנדר גילה, המציא וייסד את שיטת אלכסנדר. אחיו, א.ר. אלכסנדר, שהיה שונה ממנו בדרך ההוראה, לימד גם הוא את השיטה ועזר לפ.מ. להכשיר מורים בשיטה.

במהלך השנים האחים אלכסנדר הכשירו מורים נוספים לטכניקת אלכסנדר, חלק ממורים אלא הכשירו, בזמנם, מורים נוספים לטכניקה. בדומה לשוני בדרך ההוראה של האחים אלכסנדר קיים שוני בדרך ההוראה של המורים השונים שהוכשרו על ידי פ.מ אלכסנדר (ואחיו).

חלק זה אשר נכתב מתוך רצון להכיר דרכי הוראה נוספות של טכניקת אלכסנדר, עוסק במורים השונים שהוכשרו על ידי פ.מ.אלכסנדר ובדרך ההוראה המיוחדת של כל אחד מהם.

המורים הראשונים לשיטה

חלק מהמורים שהוכשרו על ידי פ.מ. אלכסנדר

רשימה של חלק מהמורים שהוכשרו לשיטת אלכסנדר על ידי פ.מ. אלכסנדר.

 

ראו גם

עמודים ראשיים

© כל הזכויות שמורות לאור שחר, מחבר המאמר.