ראיון עם מרג'ורי בארלו חלק ד: הוראת שיטת אלכסנדר ודרך אפשרית לתרגל אותה

ראיון עם מרג'ורי בארלו חלק ד: הוראת שיטת אלכסנדר ודרך אפשרית לתרגל אותה

תרגום מאנגלית: בוני וייס

     ראיון עם מרג'ורי בארלו

חלק ד: הוראת שיטת אלכסנדר ודרך אפשרית לתרגל אותה

תרגום מאנגלית: בוני וייס