Patrick Macdonald

פטריק מקדונלד

אור שחר

כמה פרטים ביוגרפים על פטריק מקדונלד ושיטת אלכסנדר

פטריק מקדונלד (1910-1991) החל לקבל שיעורים בשיטת אלכסנדר בגיל צעיר. במהלך שנות העשרים שלו הוא הוכשר להיות מורה לטכניקת אלכסנדר על ידי פ.מ. אלכסנדר. לאחר פטירת אלכסנדר הוא פתח קורס עצמאי להכשרת מורים לשיטה בו הכשיר מספר רב של מורים. לקריאת פרטים ביוגרפים נוספים על פטריק מקדונלד.

פטריק מקדונלד אבי שיטת אלכסנדר בישראל

פטריק מקדונלד נחשב לאבי השיטה בישראל, מכיוון שרוב המורים בישראל למדו אצלו או אצל תלמידיו. לקריאה נוספת על פטריק מקדונלד, אבי שיטת אלכסנדר בישראל.

כתביו של פטריק מקדונלד ולימוד נוסף על דרך הוראתו

ספרו של פטריק מקדונלד, The Alexander Technique As I See It, מאגד את רוב הדברים שכתב מקדונלד, הוא תורגם לעברית בשם טכניקת אלכסנדר כפי שאני רואה אותה.

ניתן לקרוא סקירה להרצאתו הנחיית כיוונים, עשייה ואי עשייה. כמו כן אפשר לקרוא סקירה למאמרו, להביא את ראשו של התלמיד לפנים ולמעלה. בנוסף אפשר לקרוא על חמישה מאפיינים של שיטת אלכסנדר שהוא ניסח.

מורים שונים כתבו על דרכו של פטריק מקדונלד ללימוד נוסף על דרך הוראתו של מקדונלד.

 

 

 

© כל הזכויות שמורות לאור שחר, מחבר המאמר.

חזרה למורים הראשונים לשיטת אלכסנדר