Walter Carrington

וולטר קרינגטון Walter H. M. Carrington

אור שחר

כמה פרטים ביוגרפים על וולטר קרינגטון ושיטת אלכסנדר

וולטר קרינגטון (1915-2005) החל לקבל שיעורים בשיטת אלכסנדר בשנת 1935. בשנת 1936 הוא הצטרף לקורס להכשרת מורים שניהל פ.מ. אלכסנדר ובשנת 1939 הוא הוכשר כמורה לשיטת אלכסנדר. לאחר מלחמת העולם השניה, בה שירת כטייס קרב, החל ללמד שיעורים אישיים בשיטה והיה מורה אסיסטנט בקורס להכשרת מורים לשיטת אלכסנדר שניהל פ.מ. לאחר פטירת פ.מ. פתח קרינגטון קורס עצמאי להכשרת מורים לשיטה. בקורס להכשרת מורים לשיטת אלכסנדר שלימד וניהל קרינגטון הוכשרו מספר רב של מורים וזאת יותר מכל קורס אחר להכשרת מורים לשיטה.

כתביו של וולטר קרינגטון

קרינגטון מעורב בהוצאת ספרים רבים העוסקים בשיטת אלכסנדר ביניהם אפשר למנות:

בהמשך יכתבו סקירות לספריו של קרינגטון.

לימוד נוסף על דרך הוראתו של וולטר קרינגטון

קרינגטון נחשב לאחד המורים המשפיעים ביותר על התפתחותה של שיטת אלכסנדר. ישנן מקורות רבים אשר יכולים להצביע על דרך עבודתו המיוחדת והשפעתו המשמעותית על השיטה. האתר שהוקדש לו ולפועלו הוא מקום טוב למי שמעוניין להתחיל לקרוא על דרכו של קרינגטון.

© כל הזכויות שמורות לאור שחר, מחבר המאמר.