מערכת הנשימה והדרך הכללית שבה אנשים משתמשים בעצמם

 מערכת הנשימה והדרך הכללית שבה אנשים משתמשים בעצמם לפי שיטת אלכסנדר

אור שחר

שיטת אלכסנדר רואה את הדרך שבה אנשים משתמשים במערכת הנשימה שלהם כקשורה באופן הדוק לדרך הכללית שבה הם משתמשים בעצמם.

לפי שיטת אלכסנדר, בכדי שאנשים ישפרו את השימוש והתפקוד של מערכת הנשימה שלהם, עליהם להתייחס למערכת זאת באופן עקיף בלבד ולעסוק, בעיקר, בשיפור ובשיקום הדרך הכללית שבה הם נוטים להשתמש בעצמם.

© כל הזכויות למאמר שמורות לאור שחר.