עידוד ערנות לתהליך הנשימה לפי שיטת אלכסנדר

עידוד ערנות לתהליך הנשימה לפי שיטת אלכסנדר

על מנת לשפר את דרך השימוש שאנשים משתמשים בעצמם בכלל ואת דרך השימוש שלהם בתהליך הנשימה בפרט, אפשר לעודד את תלמידי שיטת אלכסנדר, הבשלים לכך, להיות ערניים לתהליך הנשימה שלהם.

הנחיות ראשונות

לעתים במהלך תהליך הלימוד בשיטת אלכסנדר אני בוחר להנחות את התלמידים שלי להכיר את תפקוד מערכת הנשימה שלהם. לשם כך אני עשוי להציע להם:

1. להיות ערניים לתהליך הנשימה שלהם

2. מבלי לנסות להשפיע עליו ישירות.

בנוסף, אני מבקש מהם

3. ללוות את התהליך בהנחיית הכיוונים.

מאמר זה מסביר כיצד לעבוד עם ההנחיות הללו ומתייחס לדרך בה מורי שיטת אלכסנדר יכולים להורות אותן.

1. להיות ערניים לתהליך הנשימה

רוב אלה אשר מתרגלים ומבינים את שטת אלכסנדר נוטים להבין את ההנחיה להיות ערניים לתהליך הנשימה. השאלות הנפוצות שמתעוררות בהקשר להנחיה זאת הן:

 • א. לאיזה חלק בתהליך הנשימה כדאי להיות ערניים באופן מיוחד.
 • ב. האם כדאי להתייחס באופן מיוחד לאוויר הנכנס והיוצא מהאף.

א. לאיזה חלק בתהליך הנשימה להיות ערני באופן מיוחד?

תהליך הנשימה מורכב והוא מערב בתוכו חלקים רבים של האדם. בשלב הראשון אני מנחה את תלמידי להתייחס לאותו חלק הקשור לתהליך הנשימה אשר הערנות שלהם מתייחסת אליו באופן "אוטומטי".

מניסיוני כאשר תלמידים ותיקים לשיטת אלכסנדר מתחילים לחקור את דרך פעילות הנשימה בנוכחות תהליכי השהייה, והנחיית כיוונים הרי שהערנות שלהם מנחה אותם לאזורים המתאימים עבורם לחקירה ולהתפתחות באותו זמן.

בהמשך, ככל שעובדים ומתפתחים עם דרך עבודה זאת הרי שניתן להתיחס להבטים רבים הקשורים לתהליך הנשימה.

למשל:

 • אפשר להתייחס לדרך כניסת האוויר ולדרך יציאת האוויר.
 • אפשר להתייחס לאף ו/או לפה אשר משתתפים בתהליך הנשימה
 • אפשר להתיחס לצלעות, לסרעפת לבטן ועוד, אשר משתתפים בתהליך הנשימה.
 • אפשר ללמוד האם הנשימה היא רדודה או עמוקה
 • אפשר להתייחס לשוני בין השאיפה לנשיפה: להכיר את אורך זמן השאיפה יחסית לאורך זמן הנשיפה, להכיר את המאמץ השונה נדרש בשני המצבים ועוד.
 • בהמשך, אפשר להכיר את דפוסי הנשימה והרגלי הנשימה אשר מופיעים במצבים משתנים: תנוחת עמידה למול תנוחת שכיבה, מצבים נפשיים שונים, שעות הבוקר לעומת שעות הערב ועוד.

ב. ערנות לתהליך הנשימה המתרחש באף

בספרו לחשוב בקול, מציע קרינגטון לפתח עירנות לתהליך הנשימה המתבצע באף. כמובן שיש לך יתרונות ויש לכך חסרונות. באופן כללי אני מעדיף שלא להגביל את עידוד הערנות לתהליך הנשימה לאף בלבד, למרות שלעתים, אני עשוי להנחות את תלמידי בכיוון זה.

2. לא לנסות להשפיע על הנשימה באופן ישיר

כאשר אנשים מתחילים לפתח ערנות לתהליך הנשימה שלהם הם מתחילים להכיר חלק מהדרך שבה הם נושמים. בהמשך הם עשויים להתחיל להכיר חלק מדפוסי הנשימה שלהם. אחת הטעויות הנפוצות בתהליך זה היא לנסות ולשנות ישירות את דרך הנשימה: מתברר שלעתים, כאשר אנשים מתחילים להכיר את דפוסי הנשימה שלהם הם משנים אותם ישירות, כלומר הם מנסים לנשום אחרת, (לעתים קרובות הדבר נעשה בחוסר מודעות).

אני סבור שחלק מהצורך לשנות את דרך הנשימה נובע מכך שאנשים מחזיקים במספר רב של דעות קדומות הקשורות ל"דרך הנשימה הנכונה": כאשר תלמידים מתחילים להכיר את תהליך הנשימה שלהם ומגלים שדרך הנשימה שלהם היא לא בהתאם למה שהם חושבים שהיא צריכה להיות, חלקם מנסים לשנות אותה בהתאם למה שהם סוברים שהיא דרך הנשימה הנכונה.

דוגמא לכך מתגלה במצב שבו אנשים המאמינים שנכון לשאוף אוויר מהאף ולא מהפה, מגלים שהם שואפים אוויר מהפה. במצב זה מתברר שחלקם מנסים לשנות את דרך הנשימה באופן ישיר כך שהם מנסים לשאוף "בכוח", מהאף.

מניסיוני, זה אכן לא קל שלא לנסות ולהשפיע על דרך הנשימה באופן ישיר. במיוחד אם לא אוהבים את דרך הנשימה שמתגלה. על כן חשוב ללמד את ההנחיות המוצגות המאמר זה רק את אותם תלמידים ותיקים ובשלים, אשר מכירים את רעיונות טכניקת אלכסנדר בכלל ואת אלא הקשורים לנשימה בפרט, תלמידים אשר יודעים לכוון את עצמם ואשר מנוסים, לפחות במידה מסוימת, בתהליכי השהייה לגירויים שונים.

חשוב לזכור שההנחיה "בתרגיל" זה היא לפתח ערנות לגבי דרך פעילותה העצמאית של הנשימה מבלי להפריע לה. לדוגמא: גם אם אנשים שואפים אוויר דרך הפה, מאמינים שזוהי טעות לעשות כן ושעליהם לשאוף אוויר מהאף, הרי שאני מציע להם להשהות את תגובתם כך שבמידת יכולתם ינסו שלא לשנות ישירות את דרך נשימתם. בנוסף, אני מציע להם להנחות כיוונים.

3. הנחיית כיוונים ותהליכי השהייה

הנחיית כיוונים ותהליכי השהייה מהווים את אחד המרכיבים המרכזיים של שיטת אלכסנדר ואת המרכיב המרכזי של התרגול המוצע במאמר זה. לפיכך, מומלץ לראות בהנחיות לפיתוח ערנות לתהליך הנשימה הזדמנות לתרגל את הנחיית הכיוונים ואת תהליכי ההשהיה.

כאשר מעודדים ערנות לתהליך הנשימה לפי הדרך המוצעת במאמר זה, חשוב מאוד להנחות כיוונים. אחת הסיבות המרכזיות לכך נובעת מהעובדה ששינויים חיוביים משמעותיים לאורך זמן אשר עשויים להתרחש בתפקוד מערכת הנשימה בפרט ובשימוש הכללי של האנשים בעצמם בכלל, יכולים להתרחש בעיקר בעזרת הנחיית הכיוונים ותהליכי ההשהיה.

מספר הבהרות נוספות

א. דרך פעילות הנשימה משתנה

כאשר מתרגלים את פיתוח הערנות לתהליך הנשימה, בנוכחות הנחיית כיוונים, מבחינים שלעתים דרך הנשימה משתנית. מדובר בתהליך חיובי שעשוי לקרות בתהליך עבודה זה, לא כדאי לעצרו ולא כדאי לעודדו. יחד עם זאת יש להבין ולהדגיש בפני תלמידי שיטת אלכסנדר שלא מדובר בהשפעה ישירה על דרך פעילות הנשימה אלא מדובר בהשפעה עקיפה על דרך פעילותה.

ב. הנחיית כיוונים ולא מדיטציה

כפי שצוין קודם לכן ישנו פיתוי גדול לשנות את דרך פעילות הנשימה. הנחיית הכיוונים מזכירה ומבהירה שמדובר באימון מצוין בתהליכי השהייה ובהנחיית כיוונים אשר מהווים את אחד המרכיבים החשובים ביותר של טכניקת אלכסנדר.

הנחיית הכיוונים יכולה לעזור לתלמידי שיטת אלכסנדר הלומדים הנחיות אלה והמתרגלים שיטות מדיטציה שונות הקשורות לנשימה להבין את ההבדל בין שתי הגישות. למרות שבהנחיות המוצעות במאמר זה קיים רכיב של הקשבה לנשימה, הרי שלא מדובר בתרגול "מדיטציה על הנשימה". ביצוע ההנחיות המוצעות במאמר זה תוך מתן דגש להנחיית כיוונים יכול להבהיר את ההבחנה החוויתית בין שתי הגישות השונות.

ג. אין צורך בתנאים מיוחדים

את ההנחיות המוצעות במאמר זה אפשר לתרגל בכל מקום בו אפשר להנחות כיוונים. בנוסף, אין צורך לעצום את העיניים בזמן התרגול. כמו כן יש להבין שלמרות שניתן להקצות זמן מיוחד לביצוע ההנחיות הללו, שאין חובה לעשות כן.

ד. תלמידי שיטת אלכסנדר שכדאי ללמדם את דרך עבודה זאת

לא תמיד יש צורך ללמד את תלמידי שיטת אלכסנדר להתייחס לנשימה שלהם. כאשר בוחרים ללמד את ההנחיות המוצגות במאמר זה, כדאי לוודא שתלמידי שיטת אלכסנדר בשלים לכך.

כשאני כותב תלמידים בשלים הכוונה היא לאלה אשר יודעים להשהות את תגובתם ולהנחות כיוונים, אלא אשר מבינים את הרעיונות המרכזיים הקשורים לשיטת אלכסנדר בכלל, ואת אלה הקשורים לנשימה בפרט. בנוסף, כשמתרגלים את ההנחיות המוצעות במאמר זה, חשוב להבין שאין רצון להשפיע ישירות על תהליך הנשימה ודרך פעילות הנשימה תשתנה לטובה רק באופן עקיף, ככל שהשימוש הכללי של האנשים ילך וישתפר.

סיכום קצר והשפעה אפשרית של תרגול ערנות לתהליך הנשימה לפי שיטת אלכסנדר

ההנחיות שהוצגו במאמר זה היו:

 • להיות ערניים לתהליך הנשימה,
 • מבלי להשפיע עליו,
 • בנוכחות הנחיית כיוונים.

בנוסף לתרגול נוסף של תהליכי השהייה ותהליכי הנחיית כיוונים הרי שהנחיות אלה עשויות להיות רבות השפעה על שיפור דרך השימוש של האנשים בעצמם בכלל ועל שיפור התפקוד של דרך פעילות הנשימה בפרט.

במאמרי בהמשך אסביר כיצד דרך העבודה שהוצגה במאמר זה יכולה לעזור בשיפור דפוסי הנשימה, כיצד היא יכולה לשפר את מצבם של אלה היושבים שעות רבות מול מחשב, כיצד היא יכולה להוות הכנה לשיפור דרך הדיבור, שיפור דרך השירה, ועוד.

כדאי שההנחיות המוצגות במאמר זה ילמדו על ידי תלמידי שיטת אלכסנדר הבשלים לכך. הוראתן לתלמידים מתחילים בשיטה עלול לפגוע בתהליך הלימוד שלהם וביכולת שלהם להבין את השיטה.

© כל הזכויות למאמר שמורות לאור שחר.

חזרה לנשימה קול, דיבור, שירה, תנועה, מוסיקה ואומנויות הבמה לפי שיטת אלכסנדר