Whispered Ah – לחישת אה


מאמר זה פורסם בביטאון ארגון המורים הישראלי לטכניקת אלכסנדר. הוא מיועד הן למורים לשיטת אלכסנדר והן לתלמידים ותיקים בשיטה.

Whispered ah, המכונה "וויספרד אה" והמתורגם כ"לחישת אה" הוא אחד מתהליכי העבודה שלימד פ.מ. אלכסנדר. לעתים אף רואים בו כתרגיל היחיד שאלכסנדר לימד.

חלק ראשון – תאור השלבים השונים בהליך
חלק שני –  מדוע משתמשים בלחישה ומדוע משתמשים בתנועה ah.

עבודה מעמיקה ויסודית עם Whispered ah מכילה את כל המאפיינים המרכזיים של שיטת אלכסנדר ועשויה לשפר את השימוש של האדם בעצמו בתחומים רבים בחייו. ה- Whispered ah משפיע לטובה על פעולת הנשימה ועל הדעות הקדומות הקשורות אליה, אפשר להשתמש בו כמודל לשימוש בפעילות הדיבור והשירה. הוא מועיל באימונים מוסיקליים מסוגים שונים. כמו כן, ה- Whispered ah מתגלה כיעיל מאוד עבור אנשים הנוהגים לשבת שעות רבות מול מחשב.

במקביל להנאה ולתועלת הפוטנציאלית הגדולה מה- Whispered ah, נראה שההליך מעורר קשיים כה גדולים עד כי מורים רבים לשיטת אלכסנדר בוחרים שלא ללמדו כלל ותלמידים רבים מוותרים על השימוש בו בחיי היום יום.

כבר שנים שיש לי עניין בקול האנושי, אולם פרט לאמירות כלליות (וחשובות) של מורים שונים לא הבנתי כיצד אפשר להעזר באופן משמעותי בכלים של שיטת אלכסנדר בנושא זה. לעתים קרובות הוזכר ה- Whispered ah כדגם לשימוש קולי, אולם חוסר הבהירות שלי גדל בעקבות העובדה שמורים ותיקים שונים לימדו אותי הליכים שונים שנקראו כולם בשם Whispered ah. בנוסף, כשניסיתי לתרגל בעצמי את הליך ה- Whispered ah הרגשתי שהליך זה הוא משעמם וחסר תועלת ממשית. כמובן שהדבר עמד בניגוד לעניין שגיליתי בקול ולא התיישב עם העובדה שאחת הסיבות שהובילו להתפתחות השיטה היתה בעיית הקול שנפגש בה פ.מ. אלכסנדר. המצב התפתח והגיע לכך שבשנות ההוראה הראשונות שלי ויתרתי לחלוטין על תירגול ה-Whispered ah ומובן מאליו שגם ויתרתי על ההוראה של הליך זה.

בהמשך התפתחותי כמורה, אי-הבהירות והסקרנות הביאו אותי לחקור את העבודה הקולית במסגרת שיטת אלכסנדר. בחרתי לכתוב את המאמר הזה היום, כשהליך ה- Whispered ah ברור לי יותר, אני משתמש בו בעצמי ומלמד אותו את תלמידי המעוניינים בכך. כתבתי אותו מתוך כוונה להאיר ולהבהיר את הליך ה- Whispered ah עבור מי שמעוניין להכירו יותר. המאמר נכתב מתוך השאלה, מהו הידע ואיזו הבנה בדבר הליך ה- Whispered ah היו מקדמים אותי באופן אישי והייתי שמח לפגוש בשנות לימודי בקורס להכשרת מורים ובשנות ההוראה הראשונות שלי.

הדברים הכתובים הם חלק מהחקירה המתמשכת שלי בשימוש שלי בעצמי בכלל ובשימוש שלי בקול ובנשימה בפרט; הם אינם מתיימרים לייצג את הדרך הנכונה או הבלעדית לתרגול הליך ה-Whispered ah.

לצורך כתיבת מאמר זה נעזרתי בעיקר בספריהם של Frank Pierce Jones, Walter Carrington, Marjory Barlow, וכן בדברים שכתבו Pedro de Alcantara ו Jane Ruby Heirich. בנוסף הסתייעתי בשלושת הספרים הראשונים שכתב פ.מ. אלכסנדר ובניסיוני, הן כתלמיד והן כמורה.

המאמר בנוי מארבעה חלקים: