מקורות למאמר Whispered Ah

המקורות למאמר רשומים לפי סדר הופעתם במאמר.

Jones, F. P. (1976). Alexander’s Discovery. In Body Awareness in Action: A Study of the Alexander Technique. 16-22. New York: Schocken Books.

Carrington, W. (1994). Thinking Aloud – Talks on Teaching the Alexander Technique. CA: Mornum Time Press.

Barlow, M. (2002). . An Examined Life. CA: Mornum Time Press.

Alcantara, P. D. (1997). The whispered ‘ah’. In . Indirect Procedures: A Musician's Guide to the Alexander Technique. 144-151. UK: Oxford University Press.

Heirich, Jane. (2005). Voice and the Alexander Technique – Active Exploration for Speaking and Singing. CA: Mornum Time Press.

להכנת מאמר זה השתמשתי בשלושת הספרים הראשונים שכתב פ.מ. אלכסנדר. בשני הספרים הראשונים פ.מ. התייחס מפורשות ל-whispered Ah ולפיכך הפניתי לפרקים הספציפיים הללו:

Alexander, F. M. (1957). The Theory And Practice Of A New Method Of Respiratory Re-Education. In Man's Supreme Inheritance: Conscious Guidance and Control in Relation to Human Evolution in Civilization. 188-204. UK: Integral Press.

Alexander, F. M. (1955). Sensory Appreciation In Its Relation To Learning To Do: Respiratory Mechanisms. In Constructive Conscious Control of the Individual. 121-128 UK: Integral Press.

Alexander, F. M. (1955). The Use of The Self. UK: Integral Press.

Barlow, M. (1995). Rough Notes from Marjory Barlow's Workshop. Retrieved 2000, from: http://www.life.uiuc.edu/jeff/marjory.html.

ד'אנג'לו, ג'. (2002). המשמעות של תנועות ועיצורים, הטעמת הצ'אקרות. בתוך לרפא בעזרת הקול .41-52, 99-115. שטרנפלד, ט. (מתרגמת). תל אביב: אור-עם.

* בשביל לפשט את ההסבר לא התייחסתי לחלקים נוספים המשתתפים בעת הגיית התנועה.

** בשביל לפשט את ההסבר לא התייחסתי בחלק זה לתנועת הלסת התחתונה מעט לפנים.