התהליך

מורים לשיטת אלכסנדר הנמצאים בשנות ההוראה הראשונות שלהם, תלמידים המסיימים את הקורסים להכשרת מורים ותלמידים ותיקים נפגשים לא אחת בקושי משמעותי לענות על "השאלה הפשוטה": מהי שיטת אלכסנדר?

כאשר סוקרים את הספרות העוסקת בשיטת אלכסנדר מוצאים שלא נכתב הרבה על התהליך המשמעותי שעוברים לומדי השיטה.  אין זה מקרה: לא קל להסביר מהי השיטה ולא פשוט לתאר את התהליך שעוברים העוסקים בשיטה.

דרכה של שיטת אלכסנדר – מהידוע לבלתי ידוע

תלמידי שיטת אלכסנדר נעים בדרך מרובת פנים. דרך שהיא גם אישית, אינדיבידואלית ומותאמת באופן מיוחד לכל אחד ואחת ודרך שהיא גם בעלת מאפיינים המשותפים להרבה מאלה הבוחרים להיעזר בה. דרך סלולה ולא סלולה, מוכרת וחבויה. דרך שאפשר לכנותה בהשאלה כ"דרך הארוכה- קצרה".

בשיטת אלכסנדר גם המורים וגם התלמידים מלווים את ההתפתחות האישית אלה של אלה.

חלק מהבוחרים לתרגל את השיטה מוצאים את עצמם נפרדים, לאט, לאט, מהאחיזה הלופתת של הדפוסים וההרגלים שלהם ומתוודעים למצבים חדשים בתוכם, מצבים שניתן לתארם כמרווחים יותר ובעלי דרגות חופש רבות יותר.

מכיוון שדרכה המיוחדת של שיטת אלכסנדר שונה מרוב הדרכים המקובלות בהם רוב האנשים פוסעים ביום-יום הרי שגם אם מבינים אותה לא קל להסבירה. כך לדוגמא פ.מ. אלכסנדר, בספרו השלישי, תיאר את אחד ההיבטים של התהליך: בדרך הזאת "גם המורה וגם התלמיד/ה עוברים מהידוע לבלתי ידוע". מובן שמצב שבו שני אנשים הנמצאים במערכת יחסים של מורה ותלמיד/ה עוברים לבלתי ידוע להם עשויה לבלבל את אלה אשר מקובעים בדרך החשיבה ה"רגילה" שבה נהוג לראות את האחד/ת  כיודע/ת ואת השני/ה כלא יודע/ת. (כך למשל רוב האנשים נוטים לחשוב שהרופאים, המטפלים והמורים הם אלה שיודעים ואילו החולים, המטופלים והתלמידים הם אלה שאינם יודעים).

מטרה

חלק זה של האתר יעסוק בהיבטים שונים של תהליך הלימוד ותהליך ההוראה של השיטה. הוא מתעתד להיבנות בעיקר מקטעים קצרים אשר יתייחסו להיבטים שונים של התהליך. אני מקווה שבמהלך הזמן הקטעים יצטרפו זה לזה ויצרו כמעין פסיפס מוסיקאלי שייתן השראה סיוע והנחיה לפוסעים בנתיב של שיטת אלכסנדר.

למי מיועד חלק זה

הנכתב בחלק זה של האתר מיועד למורים לשיטת אלכסנדר ולתלמידים ותיקים אשר מכירים היטב את השיטה ומעוניינים לקבל הכוונה נוספת להתפתחות שלהם.

יש להבין שחלק זה איננו מיועד לתלמידים מתחילים או למתעניינים בשיטה. לאלה כדאי לקרוא חלקים אחרים של האתר (למשל רעיונות מרכזיים בשיטת אלכסנדר), או לגלוש לאתרים אחרים שעוסקים בשיטת אלכסנדר.

הפניות

תהליך ההוראה והלימוד, מטאפורות ודימויים

שיווק שיטת אלכסנדר

הרבה מאוד מורים מתחבטים בבעיה של "איך לשווק את שיטת אלכסנדר". במהלך 2015 אכתוב מדריך שימושי בנושא זה.

השיעורים הראשונים בשיטת אלכסנדר

אנטומיה לפי שיטת אלכסנדר

הנחיית כיוונים והשהייה

מאמרים כללים על שיטת אלכסנדר

מאמרי משנה

© כל הזכויות שמורות לאור שחר.

עמודים ראשיים