אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה לפי טכניקת אלכסנדר

אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה הם נושאים שחשוב ללמוד אותם. הם יכולים להוות נדבך משמעותי בתהליך הלימוד וההוראה. (יחד עם זאת יש לזכור שלימוד נושאים אלה, חשוב ככל שיהיה, הם לא המהות של העבודה של שיטת אלכסנדר). המאמרים שהתפרסמו עד כה בנושא זה הם:

מאמרים נוספים הקשורים לתהליך הלימוד וההוראה של השיטה:

עמודים ראשיים