הקדמה: נקודות חשובות להבנת השיעורים הראשונים בשיטת אלכסנדר

כאשר מתייחסים לשלושים השיעורים הראשונים בשיטת אלכסנדר ישנן שתי נקודות שלהערכתי חשוב להבינן, אשר יכולות לסייע בהוראת השיטה וכן להקל על הבנת המאמרים הבאים:

  • ל 30 השיעורים הראשונים בשיטה יש יחוד: הם אלה אשר עוזרים להניח את יסודות העבודה וההבנה של השיטה ואת השימוש בה לאורך זמן רב.
  • בנוסף לעובדה הטריוויאלית שכל שיעור בשיטת אלכסנדר עומד בפני עצמו הרי שכלל השיעורים מצטרפים לתהליך שלם, תהליך שעשוי להיות משמעותי ויכול להוביל להתפתחות כוללת של המורה/ה והתלמיד/ה.