שיטת אלכסנדר ביחס לשאלות מרכזיות של הוגים בפסיכולוגיה

שיטת אלכסנדר טומנת בחובה עולם ומלואו. על מנת להאיר זווית נוספת של השיטה, אתייחס למספר שאלות מרכזיות השנויות במחלוקת בקרב פסיכולוגים מזרמים מרכזיים בפסיכולוגיה מתקופתו של אלכסנדר, ואסביר כיצד שיטת אלכסנדר מתייחסת לשאלות אלה.

בדרך זו, אני מקווה, שיהיה אפשר יהיה להכיר טוב יותר את גישתה של שיטת אלכסנדר.

מאמרים נוספים הקשורים לתהליך הלימוד וההוראה של השיטה:

עמודים ראשיים