מאמרים באתר שיטת אלכסנדר שימוש בלשון זכר ובלשון נקבה

מאמרים באתר שיטת אלכסנדר – שימוש בלשון זכר ובלשון נקבה

בחלק מהטקסטים המתפרסמים בשפה העברית קיימת הערה על כך שהכתוב נכתב בלשון זכר אולם הכוונה לשני המינים. לעתים קרובות יש לי חוסר נחת לקרוא דברים המופנים למין /מגדר אחד מתוך כוונה לפנות גם למין אחר. במהלך כתיבת המאמרים באתר יוצא לי להתמודד עם נושא זה.

בחלק מהמאמרים באתר ניסיתי לכתוב מידי פעם בלשון זכר ומידי פעם בלשון נקבה ובמאמרים אלה הפנייה כמובן לשני המינים. יחד עם זאת אני מודה שההצלחה שלי בדרך זאת איננה מספקת עדיין.

בתקופה האחרונה אני מנסה לנסח את הכתוב בלשון רבים  כך שבאופן "אלגנטי" אוכל להתחמק מהבעיה שהשפה העברית מעלה בפני. במקרה הצורך אני אף כותב בשתי צורות הלשון (זכר/נקבה);עם לוכסן מפריד וזאת למרות סרבול הקריאה והכתיבה שדרך כתיבה זאת מעוררת.

יחד עם זאת ישנם מאמרים שבהם פניה ברבים או פניה לזכר/נקבה במקביל פוגעת מידי ברעיון הפנימי של המאמר. כך למשל במאמר שנכתב על הוראת הנחיית כיוון לפי מימד המחלטות – התאמה הבחנתי שהפניה בלשון רבים פוגעת באופן במהות הפנימית של המאמר. במקרים אלה ניסיתי לכתוב שני גירסאות של המאמר. אחד הכתוב בלשון זכר, והשני כתוב בלשון נקבה. אני ער לבעיות שהדבר יוצר אולם בשלב זה זהו הפתרון שמצאתי. למי שיש רעיונות נוספים אשמח לשמוע.