שיווק שיטת אלכסנדר

נדמה שמורים רבים לשיטת אלכסנדר מתחבטים בשאלה: "איך עלי לשווק את שיטת אלכסנדר?"

למעשה, אני מתקשה לספור את כמות הפעמים שנשאלתי כיצד לשווק את השיטה.

מכיוון שמדובר בנושא שעולה שוב ושוב,החלטתי לכתוב במהלך שנת 2016, מספר מאמרים בנושא. אני מקווה שהמדריך שייכתב כאן יעזור למורים להתפתח בשיטה, וכן לשפר  את ההוראה שלהם ואת הדרך שבה הם יוכלו לספר על דרכם בעולם, כך שתלמידים פוטנציאלים יוכלו לדעת על קיומם ולהגיע ללמוד מהם.