תהליך ההוראה והלימוד, מטאפורות ודימויים

נדמה שאחת השיטות הטובות ביותר להבנת שיטת אלכסנדר עוסקת בדימויים ובמטפורות. חלק זה של האתר עוסק בהבהרת המהות של השיטה, בעיקר באמצעים הטבעיים שלה: מטפורות, דימויים וכתיבה עקיפה.

מאמרים נוספים הקשורים לתהליך הלימוד וההוראה של השיטה:

עמודים ראשיים