האם ניתן להשתנות? מבט על תורשה וסביבה שיטת אלכסנדר

לעתים אנשים מרגישים ומאמינים שהקושי או הליקוי ממנו הם סובלים הוא גנטי ולא ניתן לשינוי. אמונות מהסוג "כאבי הגב שלי הם תורשתיים, עובדה שאחד ההורים שלי סובל/ת גם הוא מכאבי גב ולפיכך אין מה לעשות" הן שכיחות.

תורשה סביבה

שאלת התורשה למול סביבה או כפי שהיא מנוסחת בעידן המודרני: פוטנציאל התורשה והיכולת להשפיע עליה באמצעות הסביבה היא שאלה עתיקת יומין שהוגים וחוקרים רבים ניסו לעמוד על טיבה. המדעים העוסקים בפסיכולוגיה ובתורשה הגיעו להישגים מרשימים: תכונות והתנהגויות אשר לפני כמה עשרות שנים נחשבו כנתונות להשפעות חינוכיות ופסיכולוגיות מיוחסות היום יותר ויותר לתורשה ולמטען הגנטי שלנו.

מתוך נקודת מבט הרואה את ההשפעה העצומה של התורשה נשאלת השאלה האם שינוי משמעותי אפשרי? האם ניתן לשנות תכונות הנחשבות כגנטיות? כך למשל האם חוויות חרדה קיומית או כאבי גב כרוניים יכולים להשתנות?

תכונה אחת שלסביבה אין שום השפעה עליה

ככל הידוע לי ישנה רק תכונה אחת המונחלת בלעדית על ידי התורשה. תכונה אשר לתורשה יש הגמוניה בלעדית עליה כך ששום כוח השפעה של הסביבה לא יכול לשנות אותה.

התכונה המדוברת היא סוג הדם. לפי הידוע לי סוג הדם הוא התכונה היחידה שהסביבה איננה יכולה להשפיע עליו.

כל שאר הנטיות שלנו והתכונות שלנו מושפעות מהסביבה. כך למשל, עוד ברחם אימנו הושפענו מהסביבה החיצונית (למשל באמצעות ההורמונים) ובהמשך מהלך חיינו אנו מושפעים מאין ספור משתנים ותנאי חיים: החל באקלים בו אנחנו חיים וכלה בהשפעה הקריטית של דרך החינוך שלנו והאנשים הסובבים אותנו.

מכאן ניתן להבין שכל שאר ההרגלים, הדפוסים והתכונות שלנו אשר יכולים להיות מושפעים דרמטית מהמטען הגנטי שלנו מושפעים גם מהסביבה שלנו, סביבה בה אנו חיים, סביבה אשר לפחות על חלקה יש לנו השפעה מסוימת.

לשם הדגשה: גם תכונות אישיות וגם תכונות בין דוריות כגון: כאבי גב, קמצנות, דיכאון, נטייה דרמטית לסבל, בעיות בירכיים ועוד… ניתנות להשפעה באמצעות שינוי סביבת החיים שלנו, הפנימית והחיצונית.

(נושא זה מתקשר למושג תנאים מתאימים עליו כתב ולימד פ.מ. אלכסנדר).

אור

© כל הזכויות שמורות לאור שחר, מחבר המאמר.