הדרך הארוכה-קצרה דרכה של טכניקת אלכסנדר

בתלמוד הבבלי (מסכת עירובין דף נג/ב) מסופר על רבי יהושע בן חנניה המגיע לצומת דרכים בה הוא בוחר ללכת בדרך הקצרה ארוכה. לאחר שהלך ולא הצליח להגיע, הוא מבין שהסתבך, חוזר על עקבותיו, מגיע לצומת שממנה יצא ומנסה לבחור פעם נוספת,

הפעם בדרך ארוכה קצרה.

סיפור מיוחד זה יכול להבהיר משהו על טבעה של טכניקת אלכסנדר: העוסקים בטכניקה מגלים שהם פוסעים בדרך הארוכה קצרה. אלה שמנסים "לקצר את הדרך", מגלים שדרכם הולכת, מתארכת
ומסתבכת.

© כל הזכויות שמורות לאור שחר, מחבר המאמר.