הרגלים, דפוסים ואבות אבותינו

תלמידים הבאים לשיעור בשיטת אלכסנדר מגיעים לא רק עם הדפוסים (וההרגלים) שהם רכשו בשנות חייהם האחרונות.

הם מגיעים לשיעור כשהם נושאים בתוכם דפוסי חיים שלמים – חיים שלהם, חיים של הוריהם וחיים של אבות אבותיהם.

כמובן שהדבר נכון, במידה שווה, גם למשא שהמורה נושא בתוכו.

הבנת רעיון זה יכולה לעזור למתרגלי שיטת אלכסנדר להיפגש באופן הוגן ואחראי עם דפוסים אלה ועם כוחם.

 

© כל הזכויות שמורות לאור שחר, מחבר המאמר.