כוונה היא מרכיב משמעותי בתהליך הנחיית כיוונים בשיטת אלכסנדר

בספר " טכניקת אלכסנדר כפי שאני רואה אותה " מתייחס פטריק מקדונלד מספר רב של פעמים לתהליך הנחיית הכיוונים. בפרק "מפנקס השרבוטים" הוא מסביר שלמילה Direction (כיוון) יש שתי משמעויות: to order (הוראה/ ציווי/ סדר/ ארגון/ בקשה) ו to point (כיוון/ הצבעה). מקדונלד מסביר שפ.מ. אלכסנדר התייחס לשתי המשמעויות הללו.

להערכתי המילה כיוון (Direction), במובנה האלכסנדרוני, טומנת בחובה משמעות נוספת אשר דוברי העברית יכולים להבין אותה בנקל: כוונה.

להבנתי, הכוונה היא חלק חשוב בתהליך הנחיית הכיוונים.

© כל הזכויות שמורות לאור שחר , מחבר המאמר.